Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder

Begivenheder Search and Views Navigation

februar 2020

Transkateter indsættelse af aortaklap protese

4. februar kl. 20:00 - 21:00

Lars Søndergaard, professor, overlæge, dr.med. Kardiologisk klinik, Rigshospitalet Gennem de sidste 10 år har udviklingen inden for transkateter indsættelse af aortaklap proteser medført et paradigmeskift i behandlingen af patienter med aortastenose. Tidligere krævede dette åben hjerteoperation, hvilket ikke blev tilbudt til de ældste og sygeste patienter på grund af for høj operationsrisiko. Imidlertid har videre udviklingen af transkateter aortaklapper, øget operatør erfaring, og en række randomiserede studier med sammenligning af transkateter og hjertekirurgisk indsættelse af aortaklapper medført at den nye…

Læs mere »

november 2019

Børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom – risikofaktorer og resilience i VIA 7-studiet

12. november 2019 kl. 20:00 - 21:00

Anne Thorup, professor, PhD, speciallæge i børne-ungdomspsykiatri, Forskningsenhederne på BUC og PCK, RHP The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7, VIA 11 og VIA Family Oplægget vil tage udgangspunkt i de første resultater fra The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, som er en landsdækkende kohorte bestående af 522 7-åirge børn, hvoraf flertallet er født af forældre, som har eller har haft skizofreni eller bipolar sygdom. Alle børn og deres forældre er grundigt undersøgt…

Læs mere »

oktober 2019

Temadag og Fødselsdagsfest

25. oktober 2019 kl. 9:00 - 23:00

Kom og vær med til selskabets Temadag og Fødselsdagsfest den 25. oktober 2019. Revideret program til Temadagen Program Præsentationer: Anthony Johansen Helene Probst Cecilie Lindström Egholm Lasse Nørgaard Søren Paaske Johnsen Claus Vejlø Thomsen Erik Jakobsen Dorte Damgaard Jan Mainz Trine Jespersen Knut Borch-Johnsen  

Læs mere »

DEBATMØDE: Akutmedicin – hvad og hvordan?

1. oktober 2019 kl. 20:45 - 22:00

Akutmedicin - fra et ledelsesperspektiv Freddy Lippert, direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab, MD.  Ass. professor, Københavns Universitet Akutmedicin er som lægeligt speciale udbredt og veldefineret internationalt men er nyt i Danmark. Akutmedicin som speciale er afhængig af tværfagligt samarbejde, samarbejde med øvrige lægelige specialer og ikke mindst at sundhedsvæsenet ledelsesmæssigt understøtter rekruttering, uddannelse og faglig udvikling i specialet og for den enkelte læge. Hvordan kan vi bedst sikre at specialet hurtigt får en plads i den samlede akutte patientbehandling og dermed…

Læs mere »

Årets pris for bedste kandidatspeciale

1. oktober 2019 kl. 20:00 - 20:45

Præsentation af opgaver/projekter fra de 3 udvalgte til Årets pris for bedste kandidatspeciale.

Læs mere »

september 2019

Partikelterapi i Danmark

17. september 2019 kl. 20:00 - 21:00

Morten Høyer, professor, MD, PhD, Danish Center for Particle Therapy Partikelterapi er en ny form for strålebehandling, der giver mulighed for at give en mere koncentreret stråledosis til en tumor og reducere dosis til det normale væv i forhold til konventionel stråling med fotoner. Dermed kan man spare patienter for alvorlige stråleskader. Behandlingen gives oftest i form af protoner, som accelereres op i en cyklotron og styres i et magnetfelt ind i det planlagte målområde i patienten. Teknologien er omfattende…

Læs mere »

april 2019

Generalforsamling

30. april 2019 kl. 21:00 - 22:00

Der afholdes generalforsamling den 30. april 2019 umiddelbart efter aftenens foredrag. Dagsorden Liste over kandidater til bestyrelsen Vedtægter Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere »

Hvad har brute force DNA-baseret forskning lært os om mikrobiomets betydning for menneskets sundhed?

30. april 2019 kl. 20:00 - 21:00

Oluf Borbye Pedersen, professor, forskningsleder, dr. med. Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet Indtil for ganske få år siden havde vi ingen viden om flertallet af bakteriearter i menneskets tarm. De er vanskeligt at dyrke i laboratoriet, fordi de er anaerobe og afhængige af andre bakteriearters samtidige tilstedeværelse og vækst. I løbet af de seneste 8 år er det midlertidigt takktet være DNA-teknologi og avanceret bioinformatik blevet muligt at analysere hele samfund af hundredvis af forskellige tarmbakteriearter hos raske og…

Læs mere »

Antibiotika-resistente bakterier: hvordan vinder vi våbenkapløbet?

2. april 2019 kl. 20:00 - 21:00

Hans Jørn Kolmos, professor, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Antibiotika hører til vores mest værdifulde lægemidler. De er fundamentet under hele det moderne sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Under antibiotika kan selv banale infektioner blive et problem, og avanceret kirurgi og kræftbehandling vil vanskeligt kunne gennemføres. Bakterier udvikler resistens, når de udsættes for antibiotika, og i dag er antibiotikaresistente bakterier ved at udvikle sig til en regulær trussel mod store dele af jordens befolkning. I foredraget…

Læs mere »

marts 2019

Senfølger af cancer

5. marts 2019 kl. 20:00 - 21:00

Christoffer Johansen, professor, overlæge, dr. med. og ph.d. Senfølgeenheden CASTLE, Finsens Centeret, Rigshospitalet & Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelse Forsknings Center Kræftpatienter overlever og i dag har vi tæt på 300.000 danskere som har haft kræft mindst én gang. Det rejser nye problemer, fordi der nu er tid til at få senfølger efter behandlingen. Vi ved meget om hvordan det går børn, der har haft kræft, men vores viden om voksne kræftoverlevere er begrænset. I dette foredrag vil der være fokus…

Læs mere »
+ Eksporter begivenheder