Annette Rosenvold Hvidt modtager af Kleins Legat 2023

Cand.phil. i kunsthistorie, kurator, forsker, kunstformidler og forfatter Annette Rosenvold Hvidt modtog den 1. september 2023 Kleins Legat på 75.000 kr.  

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat blev stiftet i 1948 med det formål ”årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker”. Årets legatmodtager er udpeget af legatbestyrelsen i samarbejde med Dansk Kunsthistoriker Forening.

Annette Rosenvold Hvidts fintfølende forståelse af kunstværkerne i samklang med præcist researchede historiske kontekster, placerer hende som en af vores fremmeste kunsthistorikere. Hvidt arbejder kreativt og værknært og har beriget forskningen såvel som formidlingen med sin indsigtsfuldhed og omhyggelige research.

I murstensværket Vilhelm Hammershøi – på sporet af det åbne billede har hun sammen med Gertrud Oelsner udfoldet årtiers forskning i Hammershøi.

Hun har været foregangskvinde inden for udviklingen af digital kunstformidling i Danmark med bl.a. det innovative website Zoom. Hvidt bør også fremhæves for en række udstillinger, hvor kunstens grænseflader til film er undersøgt, særligt i forbindelse med Hammershøi og Carl Th. Dreyer.

Derudover har Annette Rosenvold Hvidt tidligere været museumsinspektør og kunstformidler på Ordrupgaard, kunstformidler på Statens Museum for Kunst smat arbejdet med udstillingsresearch, design og formidling på en lang række særudstillinger.

Annette Rosenvold Hvidt modtog prisen ved en højtidelighed i Lægeforeningens lokaler i København, Domus Medica, den 1. september 2023.