Pris for Klinisk Forskning

Om legatet

Pris for Klinisk Forskning

Stiftet: 2017

Formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker og medlem af Selskabet, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område.

Priskomite: Bestyrelse i Det Medicinske Selskab i København.

Indstilling: Man kan ikke selv ansøge om prisen, men kandidater kan indstilles af deres videnskabelige selskabet, hospitalsafdeling eller forskningsenheder. Fungerende bestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles til prisen.

Beløb: Personlig pris på 50.000 kr.

Uddeling: 1 gang årligt.

Ansøgning: Opslag i Ugeskrift for Læger hver forår.

Pris for Klinisk Forskning 2024
Annoncering af Pris for Klinisk Forskning 2024


Sten Madsbad modtager årets “Pris for Klinisk Forskning 2023”

Sten Madsbad er årets modtager af selskabets Pris for Klinisk Forskning, som er en personlig pris på 50.000 kr. Sten Madsbad er professor, overlæge, dr. med. på Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Prisen blev overrakt ved selskabets Fødselsdagsfest den 27. oktober 2023.

Prisens formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område. Forskningen skal have fået national og international betydning for patientbehandlingen indenfor det pågældende område.


Uddelinger 2018 – 2023

Prismodtagere:

2023
Sten Madsbad

2022
Henning Bundgaard

2021
Jacob Rosenberg

2020
Rigmor Højland Jensen

2019
Peter Bytzer

2018
Jens Dilling Lundgren