Pris for Klinisk Forskning

Om legatet

Pris for Klinisk Forskning

Stiftet: 2017

Formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker og medlem af Selskabet, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område.

Priskomite: Bestyrelse i Det Medicinske Selskab i København.

Indstilling: Man kan ikke selv ansøge om prisen, men kandidater kan indstilles af deres videnskabelige selskabet, hospitalsafdeling eller forskningsenheder. Fungerende bestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles til prisen.

Beløb: Personlig pris på 50.000 kr.

Uddeling: 1 gang årligt.

Ansøgning: Opslag i Ugeskrift for Læger hver forår.

 

Pris for Klinisk Forskning 2023
Annoncering af Pris for Klinisk Forskning 2023


Henning Bundgaard modtager årets “Pris for Klinisk Forskning 2022”

Henning Bundgaard er årets modtager af selskabets Pris for Klinisk Forskning, som er en personlig pris på 50.000 kr. Henning Bundgaard som er professor, overlæge, dr.med., Afdeling for Hjertesygdomme, Hjertecentret, Rigshospitalet og Københavns universitet modtog prisen ved selskabets 250-års Jubilæumsmøde den 28. oktober 2022.

Prisens formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område. Forskningen skal have fået national og international betydning for patientbehandlingen indenfor det pågældende område.


Uddelinger 2018 – 2022

Prismodtagere:

2022
Henning Bundgaard

2021
Jacob Rosenberg

2020
Rigmor Højland Jensen

2019
Peter Bytzer

2018
Jens Dilling Lundgren