Om legatet

Pris for Klinisk Forskning

Stiftet: 2017

Formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område. Forskningen skal have fået national og international betydning for patientbehandlingen indenfor det pågældende område.

Bestyrelse: Det Medicinske Selskab i København.

Indstilling: Man kan ikke selv ansøge om prisen, men kandidater kan indstilles af medlemmer af Det Medicinske Selskab i København.

Beløb: Personlig pris på 50.000 kr.

Uddeling: 1 gang årligt.

Ansøgning: Opslag i Ugeskrift for Læger hver forår.

 

Pris for Klinisk Forskning 2020
Annoncering af Pris for Klinisk Forskning 2020

Uddelinger 2018 - 2019

Prismodtagere:

2019

Peter Bytzer

2018 

Jens Dilling Lundgren