Skolarstipendier

Om legatet

Skolarstipendier

Nedlagt fra 1. januar 2024.

 


Uddelinger 2011 – 2023

2023

Kiya Abebe
Projekt: Undersøge forekomst, demografi og prognose af LMS, samt forskelle mellem recidiv, metastaser og dødelighed mellem de kutane og subkutane LMS.

Clarissa Maria Schmal
Projekt: Rollen af enzymet Asparaginyl Endopeptidase i patogenesen af knoglesygdom ved myelomatose.

Can Deniz Deveci
Projekt: Klassificering af net til lyskebrok-kirurgi.

2022

Cecilie Husballe
Projekt: Risk of suicide among people with cancers: A register-based cohort study.

Lisa Steen Duus
Projekt: Cardiac Structure and Function in Patients with Cystic Fibrosis.

Lise Zinglersen
Projekt: Betydning af nefritis og andre risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom hos patienter med systemisk lupus erythematosus.

2021

Gerda Herdarskard
Projekt: Endothel dysfunktion og behandlingsrelaterede alvorlige komplikationer hos børn og unge voksne med akut lymfoblastær leukæmi.

Moises Zdunek
Projekt: Peripheral artery disease in Danish liver transplant recipient.

Ann Hou Sæter
Projekt: Postoperative komplikationer efter akut operation for lyskebrok.

2020

Sanam Safi
Projekt: Impact of transverse aortic arch (TTA) hypoplasia and intervention type on late systemic hypertension (HTN) after coarctation (CoA) treatment.

Alma Scheel Wegener 
Projekt: Malaria Hjertestudiet: Ultralydsscanning af halskarrene.

2019

Marcus Kjær Sørensen
Projekt: Testing the hypothesis that early diphteria-tetanus-pertussis vaccination increases female mortality and morbidity in early infancy.

Oliver Abrahamsen 
Projekt: Targering the Supply Lines of Malignancy: Plasma Availability of Glucose and Amino Acids and its impact on outcome in breast cancer patients.

Julian Daugbjerg Bjerrekær 
Projekt: Prevalence of mitral valve abnormalities in the newborn Heart – a substudy to the Copenhagen Bay Heart Study.

2018

Andreas Bender Jonsson
Projekt: Red blood cell use in Danish intensive care units from 2006 to 2016 – a population-based observational study.

Tore Magnussen 
Projekt: Galdeblærens betydning for udskillelse af tarmhormoner og kroppens sukkeromsætning.

Rebecca Alison Fabricius  
Projekt: The effect of maternal and infant BCG scarring and pediatric admissions and severity of infection: a hospital based study from Guinea-Bissau.

2017

Daniel Modin
Projekt: Prognostiske ekkokardiografiske markører hos patienter med kardial pacemaker og ICD.

Jason Joe Baker 
Projekt: Reducering af recidiv og kroniske smerter efter kikkertoperation for ventralhernier.

Viktoria Vandrup Sigsgaard 
Projekt: Undersøge behandlingseffekten af fire forskellige behandligner af kutan psoriasis (systematisk terapi, lokal kortikosteroid behandling, klimabehandling og UVB-lysbehandling.

Mia Nielsen
Projekt: A Search for Diagnostic and Prognostic Biokmarkers in Medication-Overuse Headache.

2016

Nanna Roed Johansen
Projekt: Prævalensen af og risikofaktorer for kolonisering med beta-hæmolytiske streptokokker grupper B (GBS) hos kvinder i fødsel.

Caroline Vinkel 
Projekt: Monitorering af stofkoncentrationen af biologiske lægemidler hos patienter med psoriasis.

Kristianskov Kjær 
Projekt: Effect of erythropoietin (EPO) on hippocampus-dependent memory and hippocampal morphology after Elctroconvulsive Stimulation in rodents (EPO-ECS).

2015

Karin Stina Öberg
Projekt: Årsager til komplikationer efter Onstep-operationen samt fokus på kronisk smerte og tilbagefald af brok ved andre lyskebrok-operationer.

Thomas Bryrup
Projekt: Effekten af simvastatin på menneskets tarmmikrobiota og metabolisme.

Kristian Reveles Jensen 
Projekt: The Effect of COMT Activity on Emotional and Reward Processing.

2014

Josephine Philip Rothman
Projekt: Kolecystektomi i Danmark – Registerbaseret analyse af risikofaktorer for komplikationer og død efter kolecystektomi. 

Anne Lærge Spangmose Pedersen
Projekt: Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology – a national controlled cohort study.

Signe Nielsen
Projekt: Betydningen af galdesyre for GLP-1 sekretion efter gastric bypass kirurgi.

2013

Lykke Schrøder Jakobsen
Projekt: Virtuel morfometri ved obduktion af psykisk syge

Erik Filip Jansåker
Projekt: The efficacy of pivmecillinam 3 days respectively 5 days t.i.d. against community acquired lower urinary tract infections.

Andrea Pohly Thorn
Projekt: YKL-40 protein expression in osteosarcoma tumor tissue

2012

Louise Wulff Christensen
Projekt: The role of G-protein-coupled 40 in FFA stimulated secretion of GLP-1 in rat intestine

Kristin Forsberg 
Projekt: Does restraint stress induce cerebral DNA repair?

2011

Lena Refsgaard
Projekt: Genetic variation in KCND3 in patients with early onset of atrial fibrillation

Michael Tvilling Madsen
Projekt: Døgnrytmeforstyrrelser og effekten af melatonin på depression, angst, kognitiv funktion og søvnforstyrrelser efter brystkræftkirurgi

Tobias Todsen
Projekt: Validation of an Assessment Tool and Comparison of Education Methods in FAST Exam