Selskabet har igen i 2018 oprettet et antal skolarstipendier til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der påtænker at starte på forskningsår i indeværende år. Skolarstipendiet udgør 60.000 kr. ved 6 måneders stipendium og 120.000 kr. ved 12 måneders stipendium.

Opslag

Annonceret i Ugeskrift for Læger nr. 5, som udkom den 5. marts 2018.