Valgperioder for bestyrelsen

Valgperioder for bestyrelsen

Navn

Valgt

Genvalgt

Ud af best.

Merete Osler

2021

2024

Præsident 2024-2026

Lars Konge

2020

v/pr. 2024

Vicepræsident 2024-2026

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

2019

2022

2025

Line Kruckow

2019

2022

2025

Anne Mette Dons

2020

2023

2026

Niels Saxtrup202120242027
Michel Christian Nemery202120242027
Kasper Iversen202120242027
Michael Eriksen Benros202220252028
Jakob Stensballe202220252028
Henriette Svarre Nielsen202320262029
Peter Fahmy202320262029
Thomas Benfield202420272030
Christina Rostrup Kruuse202420272030

Younes Subhi (stud.med.medlem)

2024

2026

Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.
Stud.med. medlem vælges for 2 år uden mulighed for genvalg.