Valgperioder for bestyrelsen

Navn

Valgt

Genvalgt

Ud af best.

Anne Mette Dons

2016

v/pr. 2016

Præsident 2018-2020

Søren Møller

2015

v/pr. 2018

Vicepræsident 2018-2020

Ida-Marie Stender

2014

2017

2020

Lise Dyhr

2015

2018

2021

Niklas Rye Jørgensen

2015

2018

2021

Ida Hageman

2016

2019

2022

Henrik Palm

2017

2020

2023

Anders Perner

2018

2021

2024

Allan Linneberg

2018

2021

2024

Faisal Mohammad Amin

2018

2021

2024

Morten Hedegaard

2018

2021

2024

Thomas Benfield

2019

2022

2025

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

2019

2022

2025

Line Kruckow

2019

2022

2025

Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.