Valgperioder for bestyrelsen

Navn

Valgt

Genvalgt

Ud af best.

Søren Møller

2015

v/pr. 2018

Præsident 2020-2022

Thomas Benfield

2019

v/pr. 2020

Vicepræsident 2020-2022

Lise Dyhr

2015

2018

2021

Niklas Rye Jørgensen

2015

2018

2021

Ida Hageman

2016

2019

2022

Henrik Palm

2017

2020

2023

Anders Perner

2018

2021

2024

Allan Linneberg

2018

2021

2024

Morten Hedegaard

2018

2021

2024

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

2019

2022

2025

Line Kruckow

2019

2022

2025

Anne Mette Dons

2020

2023

2026

Lars Konge

2020

2023

2026

Simon Francis Thomsen

2020

2023

2026

Troels Boldt Rømer (stud.med.medlem)

2020

2022

Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.
Stud.med. medlem vælges for 2 år uden mulighed for genvalg.