Valgperioder for bestyrelsen

Navn

Valgt

Genvalgt

Ud af best.

Gunhild Waldemar

2010

v/pr. 2014

Præsident 2016-2018

Anne Mette Dons

2014

2016

Vicepræsident 2016-2018

Torben Jørgensen

2012

2015

2018

Jakob Burcharth

2013

2016

2019

Signe Westring Worm

2013

2016

2019

Ida-Marie Stender

2014

2017

2020

Lise Dyhr

2015

2018

2021

Niklas Rye Jørgensen

2015

2018

2021

Søren Møller

2015

2018

2021

Ida Hageman

2016

2019

2022

Inge Marie Svane

2016

2019

2022

Henrik Palm

2017

2020

2023

Kurt Espersen

2017

2020

2023

Rikke Sørensen

2017

2020

2023

Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.