Valgperioder for bestyrelsen

Valgperioder for bestyrelsen

Navn

Valgt

Genvalgt

Ud af best.

Thomas Benfield

2019

v/pr. 2020

Præsident 2022-2024

Simon Francis Thomsen

2020

v/pr. 2022

Vicepræsident 2022-2024

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

2019

2022

2025

Line Kruckow

2019

2022

2025

Anne Mette Dons

2020

2023

2026

Lars Konge

2020

2023

2026

Niels Saxtrup

2021

2024

2027

Merete Osler

2021

2024

2027

Michel Christian Nemery

2021

2024

2027

Kasper Iversen

2021

2024

2027

Michael Eriksen Benros

2022

2025

2028

Jakob Stensballe

2022

2025

2028

Henriette Svarre Nielsen

2023

2026

2029

Peter Fahmy

2023

2026

2029

Anna Kaufmann (stud.med.medlem)

2022

2024

Præsident og vicepræsident vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.
Stud.med. medlem vælges for 2 år uden mulighed for genvalg.