Indmeldelse

Medlemskab og indmeldelse

Prisen for at være medlem af selskabet er 275 kr. årligt, og gratis for stud.med. inkl. første år efter kandidateksamen.

Indmeldelse

Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt i marts måned.

Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvorfor den enkelte læge derudover skal betale 250 kr. for et medlemskab af LVS. Gratis for stud.med. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere videnskabelige selskaber.

Evt. udmeldelse af selskabet skal ske via Min side på læger.dk.

Ny kandidat – tillykke med din lægeeksamen.