Medlemskab og indmeldelse

Prisen for at være medlem af selskabet er 250 kr. årligt, og 100 kr. for stud.med.

Indmeldelse

Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt i maj måned.

Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvorfor den enkelte læge derudover skal betale 200 kr. for et medlemskab af LVS. Beløbet er 100 kr. for stud.med. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere videnskabelige selskaber.

Evt. udmeldelse af selskabet skal ske via Min side på læger.dk.