Udvalg og arbejdsgrupper

Nedsatte udvalg og arbejdsgrupper

Tirsdagsaftenudvalget inkl. debatmøder
Medlemmer:
Jakob Stensballe, Lars Konge, Simon Francis Thomsen, Michel Nemery, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Michael Eriksen Benros og Thomas Benfield (tovholder).

Forsknings- og prisudvalget
Kandidatspeciale, Skolarstipendier, Pris for Klinisk Forskning og Rejsestipendier.

Medlemmer:
Henriette Svarre Nielsen, Line Krockow, Simon Francis Thomsen, Merete Osler, Kasper Iversen, Michel Nemery, Jakob Stensballe og Thomas Benfield (tovholder).

Temadag og fødselsdagsfest 2023
Medlemmer:
Michael Eriksen Benros, Michel Nemery, Thomas Benfield, Merete Osler og Simon Francis Thomsen (tovholder).

Medlemspleje-udvalget
Medlemmer:
Kasper Iversen, Anna Kauffmann, Jakob Stensballe, Line Kruckow og Anne Mette Dons (tovholder).

Sundhedspleje-udvalget
Henriette Svarre Nielsen, Michael Eriksen Benros, Anne Mette Dons og Thomas Benfield (tovholder).