Nedsatte udvalg og arbejdsgrupper

Tirsdagsaftenudvalget inkl. debatmøder
Medlemmer:
Ida-Marie Stender, Ida Hageman, Faisal Amin, Morten Hedegaard og Thomas Benfield.

Temadagsudvalget 2020
Medlemmer:
Lise Dyhr, Anne Mette Dons, Allan Linneberg og Thomas Benfield (tovholder).

Forsknings- og prisudvalget
Kandidatspeciale, Skolarstipendier, Pris for Klinisk Forskning og Rejsestipendier.

Medlemmer:
Anders Perner, Allan Linneberg, Niklas Rye Jørgensen, Henrik Palm, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Line Krockow og Søren Møller (tovholder).

Jubilæumsudvalg
Styregruppe:
Søren Møller, Ida Hageman, Ida-Marie Stender og Anne Mette Dons (tovholder).

Arbejdsgruppe:
Ad hoc arbejdsgrupper kan nedsættes.

Medlemspleje-udvalget
Medlemmer:
Søren Møller, Faisal Amin og Anne Mette Dons (tovholder).