Nedsatte udvalg og arbejdsgrupper

Tirsdagsaftenudvalget inkl. debatmøder
Medlemmer:
Lars Konge, Simon Francis Thomsen, Michel Nemery, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Michael Eriksen Benros og Thomas Benfield (tovholder).

Forsknings- og prisudvalget
Kandidatspeciale, Skolarstipendier, Pris for Klinisk Forskning og Rejsestipendier.

Medlemmer:
Henrik Palm, Line Krockow, Simon Francis Thomsen, Merete Osler, Kasper Iversen, Michel Nemery, Jakob Stensballe og Thomas Benfield (tovholder).

Jubilæumsudvalg 2022
Styregruppe:
Søren Møller, Ida Hageman, Thomas Benfield, Troels Boldt Rømer, Niels Saxtrup, Simon Francis Thomsen, Anna Kauffmann og Anne Mette Dons (tovholder).

Arbejdsgruppe:
Ad hoc arbejdsgrupper kan nedsættes.

Medlemspleje-udvalget
Medlemmer:
Kasper Iversen, Anna Kauffmann, Jakob Stensballe, Line Kruckow og Anne Mette Dons (tovholder).