Yngre Klinisk Forskerpris

Om legatet

Yngre Klinisk Forskerpris

Stiftet: 2024

Formål: Uddeling til en yngre lægevidenskabelig forsker og medlem af Selskabet, som har etableret et selvstændigt forskningsområde og udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område kombineret med klinisk arbejde. Forskeren har erhvervet en Ph.d. eller dr.med.-grad indenfor 15 år af sin kandidateksamen. Fravær til barsel kan lægges til de 15 år.

Priskomite: Bestyrelse i Det Medicinske Selskab i København.

Indstilling: Man kan ikke selv ansøge om prisen, men kandidater kan indstilles af deres videnskabelige selskab eller hospital. Fungerende bestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles til prisen.

Beløb: Personlig pris på 25.000 kr.

Uddeling: 1 gang årligt.

Ansøgning: Opslag i Ugeskrift for Læger hver forår.

Yngre Klinisk Forskningspris 2024
Annoncering af Yngre Klinisk Forskerpris 2024