Selskabets bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en præsident, en vicepræsident og 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Præsidenten og vicepræsidenten vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.

Se listen over tidligere bestyrelser

Præsident, Professor, overlæge
Merete Osler

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Vicepræsident, Professor, overlæge, ph.d.
Lars Konge

CAMES
Rigshospitalet

Professor, overlæge, dr.med.
Thomas Benfield

Infektionsmedicinsk afdeling
Hvidovre Hospital

Stabslæge og konsulent
Anne Mette Dons

Ejer at Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler

Professor, forskningslektor, overlæge, dr.med.
Lisbet Rosenkrantz Hölmich

Plastikkirurgisk afdeling
Herlev-Gentofte Hospital

Alment praktiserende læge
Niels Saxtrup

Græsted Lægehus

Cheflæge
Michel Christian Nemery

Praktiserende speciallæge
Peter Fahmy

Øjenlægerne på Rådhuspladsen

Professor i Akutmedicin, cheflæge
Kasper Iversen

Afdeling for Medicinske Sygdomme
Herlev og Gentofte Hospital

Læge, ph.d.
Line Kruckow

Psykiatrisk Center Glostrup

Professor, overlæge, dr.med.
Henriette Svarre Nielsen

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Amager Hvidovre Hospital

Professor, overlæge, dr.med.
Michael Eriksen Benros

Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet

Overlæge, ph.d., Lægefagligt ansvar for Region H’s Blødningsvagt.
Jakob Stensballe

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning
TraumeCenter og Akutmodtagelse
&
Blodbanken i Region Hovedstaden
Rigshospitalet

Professor, dr.med., ph.d., FESO
Christina Rostrup Kruuse

Afdeling for Hjerne- og rygmarvsskader
Rigshospitalet

Stud.med.
Younes Subhi