Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en præsident, en vicepræsident og 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Præsidenten og vicepræsidenten vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.

Se listen over tidligere bestyrelser

Sundhedsstyrelsens ledelse december 2007: Anne Mette Dons
Præsident, stabslæge og konsulent

Anne Mette Dons

Ejer af Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler

Søren-Møller
Vicepræsident, professor, overlæge, dr.med.

Søren Møller

Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin
Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital

Ida Hageman
Klinikchef, overlæge

Ida Hageman

Psykiatrisk Center København

Ida-Marie Stender
Speciallæge, ph.d.

Ida-Marie Stender

Hudklinikken på Jægersborg Allé

Henrik Palm
Overlæge, dr.med.

Henrik Palm

Leder af Hoftefraktur Enheden, Ortopædkirurgisk afdeling
Hvidovre Hospital

Forskningscenter for Forebyggelse & Sundhed
Forskningschef, professor, overlæge, dr.med.

Allan Linneberg

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Jakob Burcharth
Læge, ph.d.

Jakob Burcharth

Kirurgisk afdeling
Køge Sygehus

Lise Dyhr
Alment praktiserende læge, ph.d.

Lise Dyhr

Brøndby Strand

Niklas-Rye-Jørgensen
Klinisk professor, overlæge, ph.d., dr. med.

Niklas Rye Jørgensen

Klinisk Biokemisk Afdeling
Rigshospitalet, Glostrup

Inge Marie Svane
Professor, overlæge, centerleder

Inge Marie Svane

Onkologisk og Hæmatologisk afdeling
Herlev Hospital

Anders_Perner
Professor, overlæge, dr.med, ph.d.

Anders Perner

Intensiv Terapiklinik
Rigshospitalet

Signe Westring Worm
Overlæge, ph.d.

Signe Westring Worm

Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling
Nordsjællands Hospital – Hillerød

Faisal_Mohammad_Amin
Læge, ph.d.

Faisal Mohammad Amin

Neurologisk Klinisk
Rigshospitalet – Glostrup

Morten_Hedegaard
Speciallæge, ph.d.

Morten Hedegaard

Klinik Hedegaard