Selskabets bestyrelse

Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af en præsident, en vicepræsident og 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Præsidenten og vicepræsidenten vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg til samme stilling kan ikke finde sted.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang.

Se listen over tidligere bestyrelser

formand
Præsident, centerleder, professor, overlæge, dr. med.

Gunhild Valdemar

Nationalt Center for Demens, Rigshospitalet

Sundhedsstyrelsens ledelse december 2007: Anne Mette Dons
Vicepræsident, speciallæge i Samfundsmedicin

Anne Mette Dons

Ejer af Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler

Ida Hageman
Klinikchef, overlæge

Ida Hageman

Psykiatrisk Center København

Ida-Marie Stender
Speciallæge, ph.d.

Ida-Marie Stender

Hudklinikken på Jægersborg Allé

Henrik Palm
Overlæge, dr.med.

Henrik Palm

Leder af Hoftefraktur Enheden, Ortopædkirurgisk afdeling
Hvidovre Hospital

Rikke-Sørensen
Læge

Rikke Sørensen

Hjertemedicinsk afdeling B, Rigshospitalet

Søren-Møller
Professor, overlæge, dr. med.

Søren Møller

Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin
Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital

Lise Dyhr
Alment praktiserende læge, ph.d.

Lise Dyhr

Brøndby Strand

Niklas-Rye-Jørgensen
Klinisk professor, overlæge, ph.d., dr. med.

Niklas Rye Jørgensen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Glostrup

Inge Marie Svane
Professor, overlæge, centerleder

Inge Marie Svane

Onkologisk og Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital

Kurt Espersen
Koncerndirektør

Kurt Espersen

Region Syddanmark

Torben-Jørgensen
Enhedschef, professor, dr. med.

Torben Jørgensen

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Signe Westring Worm
Overlæge, ph.d.

Signe Westring Worm

Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital – Hillerød

Jakob Burcharth
Læge, ph.d.

Jakob Burcharth

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus

Søg på hjemmesiden


Leder du efter specifikke sider eller dokumenter? Prøv søgefunktionen som finder tekst lokalt på hjemmesiden

Sociale medier


Besøg selskabets facebook-side og hold dig opdateret her

Selskabet kan også følges på vores LinkedIn profil her

Kontakt


Sekretær Bitten Dahlstrøm

Kristianiagade 12
2100 København Ø.

Email: kms@dadl.dk
Telefonnummer: +45 35448401