Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat

Om legatet

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat

Stiftet: 1. juli 1948

Formål: Uddeles til en videnskabelig uddannet og anset speciallæge, hvert andet år til en ørelæge og hvert femte år til en fremragende kunsthistoriker

Legatbestyrelse: Det Medicinske Selskab i København og Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi.

Uddeling: 1 gang årligt i august/september måned.


Uddelinger 1949 – 2023

Legatmodtagere 1949-2023

Ø – Ørelæge
KMS – Det Medicinske Selskab i København
KH – Kunsthistoriker

KH

2023

Annnette Rosenvold Hvidt

KMS

2022

Morten Sodemann

Ø

2021

Therese Ovesen

KMS

2020

Fin Biering-Sørensen

Ø

2019

Preben Homøe

KH

2018

Lennart Gottlieb

KMS

2017

Gorm Greisen

Ø

2016

Christian Godballe

KMS

2015

Lars Vedel Kessing

Ø

2014

Christian von Buchwald

KH

2013

Hanne Abildgaard

KMS

2012

Henrik Kehlet

Ø

2011

Mads Sølvsten Sørensen

KMS

2010

Liselotte Højgaard

Ø

2009

Ulrik Pedersen

KH

2008

Carsten Thau

KMS

2007

Gudrun Boysen

Ø

2006

Karsten Ejsing Jørgensen

KMS

2005

Torben Jørgensen

Ø

2004

Per Bonding

KH

2003

Lulu Salto Stephensen

KMS

2002

Jes Olesen

Ø

2001

Jens Christian Thomsen

KMS

2000

Elisabeth Ralfkiær

Ø

1999

Christian Brahe Pedersen

KH

1998

Bente Scavenius

KMS

1997

Jens Henrik Henriksen

Ø

1996

Gerhard Salomon

KMS

1995

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Ø

1994

Ole Greisen

KH

1993

Øystein Hjort

KMS

1992

Henrik R. Wulff

Ø

1991

Poul Bretlau

KMS

1990

Niels A. Lassen

Ø

1989

Erik Peitersen

KH

1988

Poul Vad

KMS

1987

Margareta Mikkelsen

Ø

1986

Ole Elbrønd

KMS

1985

Tage Hilden

Ø

1984

Mirko Tos

KH

1983

Hakon Lund

KMS

1982

P.A. Gammelgaard

Ø

1981

Knud Anker Thomsen

KMS

1980

Povl Riis

Ø

1979

Henning Sørensen

KH

1978

Svend Eriksen

KMS

1977

Knud Brøchner-Mortensen

Ø

1976

Otto Jepsen

KMS

1975

Henrik Hoffmeyer

Ø

1974

Harald Ewertsen

KH

1973

Erik Fischer

KMS

1972

Niels Tygstrup

Ø

1971

Niels Riskjær

KMS

1970

Teit Kærn

Ø

1969

H.K. Kristensen

KH

1968

Else Kai Sass

KMS

1967

Poul Thygesen

Ø

1966

Falbe Hansen

KMS

1965

Jens Bing

Ø

1964

H.C. Andersen

KH

1963

Jørgen Styhr

KMS

1962

Mogens Fog

Ø

1961

Blegvad

KMS

1960

Teilum

Ø

1959

Otto Metz

KH

1958

Haarvard Rostrup

KMS

1957

H.J. Hjalmar Helweg

Ø

1956

Børge Larsen

KMS

1955

H.C. Hagedorn

Ø

1954

Borris

KH

1953

Chr. Elling

KMS

1952

Poul Iversen

Ø

1951

Robert Lund

KMS

1950

Krabbe

Ø

1949

Mygind