Indlæser Begivenheder

AFLYST – Moderne screening og behandling af mave-tarm-kræft: Hvordan sikrer vi patienten et effektivt og sikkert forløb?

Møde den 1. marts 2022 er desværre aflyst grundet sygdom.

Mødet den 1. marts 2022 afholdes både fysisk og virtuelt.
For at deltage virtuelt skal du registrere din tilmelding her, hvorefter du modtager et link til opkobling til det virtuelle møderum.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller telefon 3544 8401.


Morten Rasmussen, overlæge, ph.d. Chef for Tarmkræftscreeningen i Region Hovedstaden og Abdominalcenter K, Bisbebjerg Hospital 
&
Peter-Martin Krarup, overlæge, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Tarmkræftscreening blev indført i Danmark i 2014, første screeningsrunde blev planlagt til at vare i 4 år for at undgå kapacitetsproblemer ved behandling af tarmkræft. Herefter blev borgeren inviteret hvert andet år hvis de er mellem 50 og 75 år. Gennem de første 7 år i tarmkræftscreeningen blev der diagnosticeret tarmkræft hos mere end 7.200 personer, hos 2/3 blev tarmkræften fundet i et tidligt stadie der forbedre prognosen og betyder at patienter i højere grad bliver helbredt og behandlet mere skånsom end hvis tarmkræften først blev diagnosticeret når den er symptomgivende og derved forbedre overlevelsen hos de screeningsdiagnosticeret patienter. Der er desuden blevet fjernet forstadier hos mere end halvdelen af de borgere der har fået foretaget en koloskopi som følge af en positiv afføringsprøve, hvilket på den lange bane må forventes at nedsætte incidensen af tarmkræft.

Moderne behandling af kolorektalcancer er tværfagligt funderet, og indbefatter præoperativ optimering med blandt andet korrektion af underernæring og jernmangelmangelanæmi, hvor især intravenøs jernbehandling har vundet indpas, så vel som intestinal dekontaminering med peroral antibiotika. Operationen udføres minimalt invasivt og følger principperne for komplet mesokolisk eller mesorektal excision med central deling af tumorfødende kar. Den robotassisterede kirurgi har vundet indpas og tilbyder en række fordele over den rent laparoskopiske teknik. Den postoperative fase er domineret af tidlig mobilisering og ernæring, minimering af opioidforbrug og tidlig udskrivelse. Den samlede behandlingsindsats af kolorektalcancer i Danmark, har over de sidste 10-15 år medført en betydeligt forbedret langtidsprognose for patienterne.