Indlæser Begivenheder

Børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom – risikofaktorer og resilience i VIA 7-studiet

Anne Thorup, professor, PhD, speciallæge i børne-ungdomspsykiatri, Forskningsenhederne på BUC og PCK, RHP
The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, VIA 11 og VIA Family

Oplægget vil tage udgangspunkt i de første resultater fra The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, som er en landsdækkende kohorte bestående af 522 7-åirge børn, hvoraf flertallet er født af forældre, som har eller har haft skizofreni eller bipolar sygdom. Alle børn og deres forældre er grundigt undersøgt inden for flere domæner og kohorten følges fortsat. Oplægget vil belyse familiernes livsomstændigheder og ressourcer og beskrive tidlige tegn på psykisk sårbarhed hos børnene. Der vil blive referere til den øvrige forskningsmæssige viden på området, herunder muligheder for tværfaglige indsatser, som kan fremme forebyggelse og tidlig intervention.