Indlæser Begivenheder

DEBATMØDE: Akutmedicin – hvad og hvordan?

Akutmedicin – fra et ledelsesperspektiv

Freddy Lippert, direktør, Region Hovedstadens Akutberedskab, MD.  Ass. professor, Københavns Universitet

Akutmedicin er som lægeligt speciale udbredt og veldefineret internationalt men er nyt i Danmark. Akutmedicin som speciale er afhængig af tværfagligt samarbejde, samarbejde med øvrige lægelige specialer og ikke mindst at sundhedsvæsenet ledelsesmæssigt understøtter rekruttering, uddannelse og faglig udvikling i specialet og for den enkelte læge. Hvordan kan vi bedst sikre at specialet hurtigt får en plads i den samlede akutte patientbehandling og dermed hurtigt kommer patienterne til gode?


Akutmedicin – med hænderne i maskinrummet 

Mikkel Brabrand, professor, overlæge, ph.d. , Akutafdelingen, Odense Universitetshospital og forskningsleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Region Syddanmark

Akutmedicin er mangt og meget og adskiller sig på flere områder fra andre specialer. Arbejdet for lægerne i akutmodtagelserne er organiseret forskelligt landet over, men opgaver er alligevel ens. Fokus er stort på flow og organisering og videreuddannelse af kolleger fylder meget. Men hvad skal akutmedicineren, hvem skal være det og hvor meget skal de fylde i organisationen?