Indlæser Begivenheder

Lægers rolle i medierne – skal læger mene og deltage noget mere?

Mødet den 28. februar 2023 afholdes både fysisk og virtuelt.
For at deltage virtuelt skal du registrere din tilmelding. Du modtager efterfølgende en bekræftelse inkl. et link til det virtuelle møderum.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller telefon 3544 8401.


I sundhedens tjeneste – og sandhedens. Derfor skal vi prioritere at blande os i medierne.

Læger ligger i top, når man måler befolkningens syn på professioners troværdighed. Det er dejligt at læse den type undersøgelser, og der er ingen tvivl om, at vi har nemmere gennemslag i presse og den offentlige debat end mange andre fag. Det er vigtigt, at vi fortsat har den styrke. At vi som stand og enkeltpersoner blander os. For folkesundhedens, sundhedsvæsenets og vores fagligheds skyld. Hvis vi vil sikre det, skal vi prioritere at blande os – også i fora, hvor vi er i modvind.

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, fortæller, hvordan en virkelighed med mange veluddannede, nysgerrige, kritiske eller skeptiske borgere og hurtig adgang til ’Dr. Google’ stiller nye krav til lægen som formidler og medie-aktør. Også i forhold til at kunne adskille lægefaglig viden fra lægmands opfattelse eller synspunkter.

Om hvorfor den gamle lægerolle som ’alvidende’ er forældet. Om hvordan det tværtimod bidrager til respekt og troværdighed at være åben i pressen om, at der også er usikkerhed og tvivl i vores fag. Fx eks. når man skal tage en beslutning i en akut situation under stort tidspres – eller håndtere en epidemi.

Om at bruge presse og sociale medier til at tage kampen op mod farlig misinformation om sygdom og sundhed. Og at bruge sin ’adel’ til at tage ansvar.

Om de svære balancer. Fx når man som lægeformand med den nødvendige kant skal kræve politisk hjælp til et presset sundhedsvæsen – uden at skræmme patienterne og tage alt mod fra de unge, som overvejer en sundhedsfaglig uddannelse.


Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR, læge og journalist, undrer sig.

Undrer sig over lægestanden, medierne og politikerne i et land, der ligger på 26. pladsen på listen over middellevetid. Alt taget i betragtning burde vi ligge på en 3., 4. eller 5. plads. Men det gør vi ikke.

Uligheden i sundhed vokser. Psykiatrien sakker længere og længere bagud. 122.000 børn vokser op med forældre, der drikker for meget. Hvorfor tager lægestanden ikke styringen?