Indlæser Begivenheder

Moderne astma behandling – på vej ind i en ny æra

Registrering af deltagerantal er grundet corona nødvendigt, så det sikres, at den rette afstand kan overholdes.
Du bedes derfor registrere din tilmelding.
Ved problemer er du velkommen til at kontakte Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller telefon
35 44 84 01.


Celeste Porsbjerg, professor, overlæge, ph.d.
Lungemedicinsk afdeling/Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Moderne astma behandling er en individualiseret præcisionsbehandling. For godt 20 år siden revolutionerede inhalationssteroiderne behandlingen af astma, og gav flertallet af patienter mulighed for at opnå sygdomskontrol. En gruppe af patienter har imidlertid så svær sygdom, at de trods maksimal behandling har mange anfald, og er svært påvirkede i deres hverdag. De sidste årtiers forskning har givet os en dybdegående forståelse af fænotyper af astma, og har gjort det muligt at udvikle nye targeterede biologiske behandlinger, som har vist sig særdeles effektive i behandlingen af svær astma.