Jacob Rosenberg modtager årets “Pris for Klinisk Forskning”

Jacob Rosenberg er årets modtager af selskabets Pris for Klinisk Forskning, som er en personlig pris på 50.000 kr. Jacob Rosenberg som er professor, overlæge, dr.med. på Herlev Hospital modtog prisen ved selskabets Fødselsdagsfest den 29. oktober 2021.

Prisens formål: Uddeling til en dansk lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område. Forskningen skal have fået national og international betydning for patientbehandlingen indenfor det pågældende område.