Lennart Gottlieb modtager af Kleins Legat 2018

Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie, seniorforsker Lennart Gottlieb modtager den 14. september 2018 Kleins Legat på 75.000 kr.

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat blev stiftet i 1948 med det formål ”årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker”. Årets legatmodtager er udpeget af legatbestyrelsen i samarbejde med Dansk Kunsthistoriker Forening.

Gottlieb beskæftiger sig først og fremmest med dansk modernisme og har inden for dette områdes kunsthistorie yder en enestående indsats. Som museumsmand har han stået bag væsentlige såvel monografiske som tematisk anlagte udstillinger og med nye tiltag som eksempelvis inddragelse af musik skubbet til vante forestillinger om, hvad en udstilling er for noget. Også igennem en lang række publikationer har han ydet en afgørende indsats for forståelsen af dansk kunst og især det moderne og nutidige maleri, eksempelvis med disputatsen Modernisme og maleri fra 2011 og monografier om bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Michael Kvium.

Lennart Gottlieb modtog prisen ved en højtidelighed i Det Medicinske Selskab i Københavns lokaler i Lægeforeningen den 14. september 2018.