Morten Sodemann modtager af Kleins Legat 2022

Professor, overlæge og forskningsleder Morten Sodemann modtog den 16. september 2022 Kleins Legat på 75.000 kr.

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat blev stiftet i 1948 med det formål ”årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker”. Årets legatmodtager er udpeget af Det Medicinske Selskab i København.

Morten Sodemann er uddannet læge fra Aarhus Universitet (1989) og speciallæge i infektionssygdomme. Hans ph.d.-afhandling fra 1996 omhandlede behandling af alvorlige infektioner blandt børn i Guinea-Bissau, Vestafrika. Han er overlæge i infektionsmedicin på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH), med fokus på malaria, diarré og andre hyppige infektioner og deres indflydelse på folkesundheden i Afrika.

Han er også professor i global sundhed og indvandrermedicin på SDU og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, som han grundlagde i 2008. Han er næstformand i Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

Morten Sodemann har stor erfaring som underviser og forskningsvejleder. Han er involveret i postdoc-uddannelsen i tværfaglige kliniske færdigheder og har etableret et modul i indvandrermedicin på medicinstudiet på SDU. Han er forfatter til bogen ”Sårbar? Det kan du selv være” fra 2018 og bogen om kliniske tværkulturelle kompetencer ”Det du ikke ved får patienten ikke ondt af”.

Derudover har Morten Sodemann været forfatter til godt 169 publikationer.

Morten Sodemann har haft travlt under pandemien. Som professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, har han flere gange udtalt sig i medierne omkring indvandrere og COVID-19. For ham er kultur et bredt og til en vis grad tomt begreb, som både kan misbruges til at skabe afstand mellem mennesker, bruges som forklaring på eksempelvis indvandreres adfærd.

Hvorfor der er ulighed i sundhed, er ligeledes et generelt emne som Morten Sodemann arbejder med og også holder oplæg omkring. Bl.a. skal Morten Sodemann afholde et foredrag i Det Medicinske Selskab i København omkring netop dette emne den 27. september 2022.

Morten Sodemann modtog prisen ved en højtidelighed i Lægeforeningens lokaler i København, Domus Medica.