Pris for Klinisk Forskning 2018

Professor, overlæge, dr. med. Jens Dilling Lundgren modtog “Pris for Klinisk Forskning 2018” ved årets fødselsdagsfest den 26. oktober 2018 på 50.000 kr.

Pris for Klinisk Forskning uddeles til en dansk lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område.

Forskning skal have fået international betydning for patientbehandlingen indenfor det pågældende område.

Årets legatmodtager var indstillet af Dansk Selskab for Infektionsmedicin.