Yngre Klinisk Forskerpris 2024

Skal du være selskabets første modtager af “Yngre Klinisk Forskerpris 2024”?

Selskabet har stiftet en ny pris til uddeling til en yngre lægevidenskabelig forsker og medlem af Selskabet, som har etableret et selvstændigt forskningsområde og udøvet fremragende forskning på det kliniske sundhedsvidenskabelige område kombineret med klinisk arbejde.

Prisen er på 25.000 kr. og er en personlig pris. 

Læs mere i nedenstående opslag.

Opslaget annonceres i Ugeskrift for Læger den 13. maj 2024.