Indlæser Begivenheder

250-års jubilæum

Kom og vær med til fejringen af selskabets 250-års jubilæum.

Program

Præsentationer:

“Historisk perspektiv”
v/ Klaus Larsen, forfatter og journalist, Ugeskrift for Læger

Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik
v/ Kresten Rubeck Petersen, overlæge, dr.med., Herlev Hospital

Dansk Dermatologisk Selskab
v/ Jørgen Serup, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital

Dansk Kirurgisk Selskab
v/ Lars Bo Svendsen, professor emeritus, dr.med., klinisk konsulent, Rigshospitalet

Dansk Psykiatrisk Selskab
v/ Raben Rosenberg, professor emeritus, dr.med., Aarhus Universitetshospital

Dansk Pædiatrisk Selskab
v/ Brian Rafn Hjelvang, afdelingslæge, Amager og Hvidovre Hospital

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
v/ Ole Kirk, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Dansk Endokrinologisk Selskab
v/ Jørgen Rungby, professor, Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen

Dansk Selskab for Almen Medicin
v/ Niels Bentzen, professor, praktiserende læge

Visioner for lægelig uddannelse og forskning
v/ Bente Stallknecht, dekan, professor, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet