Indlæser Begivenheder

Medicinsk uddannelse i det 21. århundrede

Mødet den 8. november 2022 afholdes både fysisk og virtuelt.
For at deltage virtuelt skal du registrere din tilmelding. Du modtager efterfølgende en bekræftelse inkl. et link til det virtuelle møderum.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller telefon 3544 8401.


Lars Konge, professor, overlæge, ph.d., CAMES 

Det traditionelle mesterlæreprincip har været hjørnestenen i den postgraduate uddannelse af læger igennem århundreder. Mere komplekse medicinske procedurer og en øget fokus på patientsikkerhed og effektivitet har nødvendiggjort nye uddannelsesmetoder – ”See one, do one, teach one” er ikke længere acceptabelt.

Professor i Medicinsk Uddannelse, Lars Konge, fra Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), vil fortælle om den nyeste udvikling indenfor simulationstræning af læger. Hvilken evidens er der på området og hvor langt er vi fra visionen om at ”Læger øver sig inden de udfører procedurer på patienter”?