Indlæser Begivenheder

Aktuelle og fremtidige paradigmeskifter i behandling af type 2 diabetes

Det er muligt at se foredraget i nedenstående video.

Præsentation


Sten Madsbad, overlæge, Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital og professor ved Københavns Universitet

Gennem de sidste 1-2 år er retningslinjerne for behandlingen af type 2 diabetes blevet ændret. Det gælder specielt for patienter med hjertekarsygdom inklusiv hjertesvigt og den diabetiske nyresygdom, hvor det nu anbefales at behandle med en SGLT-2 hæmmer eller en GLP-1 receptor agonist. Den gunstige effekt af en SGLT-2 hæmmer på hjertesvigt eller nyresygdom er også vist hos patienter uden diabetes, hvor SGLT-2 hæmmerne synes at være den mest effektive behandling. Inspireret af den bariatriske kirurgi, der fortsat er den mest effektiv behandling af overvægt og type 2 diabetes vil der indenfor de næste par år blive introduceret nye lægemidler, hvor der kan opnås store vægttab på 10 -20 %, hvilket vil medføre remission af diabeten samt forbedring i de andre fedme relaterede ko-morbiditeter. Derfor må det forventes at behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden vil fokusere på vægttab.


Sten Madsbad er overlæge på Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital og professor ved Københavns Universitet. Gennem de senere år har hans interesse været behandling af fedme og fokuseret på hvordan bariatrisk kirurgi kan medføre store og vedvarende vægttab på omkring 40 kg og remission af type 2 diabetes allerede få dage efter operationen og før noget større vægttab.