Indlæser Begivenheder

Identifikation ved massekatastrofer

Peter Juel Thiis Knudsen, vicestatsobducent,
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Ved store ulykker – det der i medierne kaldes massekatastrofer – er vor vigtigste opgave som læger naturligvis at redde liv. Når det er forsørget, resterer der imidlertid den opgave at drage omsorg for de døde, herunder at identificere dem. Dette arbejde har i snart 50 år været organiseret som et samarbejde mellem politi, retsmedicinere, retsodontologer og retsgenetikere under ledelse af Rigspolitiet. Når man ikke kan foretage visuel identifikation, og når der er mange døde, følger vi INTERPOLs kriterier for identifikation. Disse kriterier inddeles i ”primary identifiers”, der er dna, fingeraftryk og tandstatus, og ”secondary identifiers”, der er lægelige fund og effekter fundet ved/på liget. Metoder, organisation og eksempler som tsunamien i Thailand 2004 og ulykken på Storebæltsbroen 2019 vil blive gennemgået.