Indlæser Begivenheder

Antibiotika-resistente bakterier: hvordan vinder vi våbenkapløbet?

Hans Jørn Kolmos, professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Antibiotika hører til vores mest værdifulde lægemidler. De er fundamentet under hele det moderne sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Under antibiotika kan selv banale infektioner blive et problem, og avanceret kirurgi og kræftbehandling vil vanskeligt kunne gennemføres. Bakterier udvikler resistens, når de udsættes for antibiotika, og i dag er antibiotikaresistente bakterier ved at udvikle sig til en regulær trussel mod store dele af jordens befolkning. I foredraget vil jeg belyse de sofistikerede resistensmekanismer, som bakterier benytter sig af, og jeg vil diskutere de strategier, som vi kan tage i anvendelse for at reducere risikoen for resistensudvikling. Vi kan ikke vinde våbenkapløbet mod bakteriernes resistensgener ved at udvikle og anvende endnu flere antibiotika. Det handler snarere om at anvende de eksisterende antibiotika på en klogere måde. Det er i princippet enkelt, men er i praksis svært.