Indlæser Begivenheder

Senfølger af cancer

Christoffer Johansen, professor, overlæge, dr. med. og ph.d.
Senfølgeenheden CASTLE, Finsens Centeret, Rigshospitalet & Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelse Forsknings Center

Kræftpatienter overlever og i dag har vi tæt på 300.000 danskere som har haft kræft mindst én gang. Det rejser nye problemer, fordi der nu er tid til at få senfølger efter behandlingen. Vi ved meget om hvordan det går børn, der har haft kræft, men vores viden om voksne kræftoverlevere er begrænset. I dette foredrag vil der være fokus på prisen for at overleve en kræftsygdom, hvilke senfølger patienterne oplever, og hvordan de håndterer dem. Hvad kan vi foreslå som strategi for at genvinde status som redaktør i sit eget liv efter så alvorligt et biografisk brud som en kræftsygdom jo er.

Samtidig med at kræftoverleverne alle som én har følger efter behandling af kræftsygdommen, så har mange én eller flere andre sygdomme med i bagagen, når de får stillet deres første kræftdiagnose. Multimorbiditet og dermed polyfarmaci bliver et livsvilkår for vores generation der vil dø med måske 3 – 4 sygdomme på dødsattesten. Senfølgerne er derfor ikke kun et resultat af kræftbehandlingen, men måske i lige så høj grad et resultat af en interaktion mellem de forskellige behandlinger den enkelte kræftpatient har modtaget gennem et langt liv. Vi er derfor nødt til at belyse problematikken i et “sygdoms trajektorie analytisk” perspektiv fra fødsel til død og i højere grad integrere de enkelte sygdomme i en kompleks algoritme, der kan illustrere udfordringerne når senfølgerne skal behandles.

Og så er der lige det faktum at den kræftpatient som har en kort skolegang, bor alene eller har én kronisk sygdom på den dag hvor kræftdiagnosen bliver stillet – ja, han har op til 20 % ringere overlevelse end sin mere ressourcestærke medpatient. Nuvel, lad os diskutere disse forhold.