Indlæser Begivenheder

DEBATMØDE – Erfaringer fra det nye Medicinråd: Prioritering er opgaven og modsætninger mødes

Formænd for Medicinrådet:
Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital
Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital

Erfaringer fra Medicinrådets to første år
Efter to års virke gør Medicinrådets formænd status og fortæller om Rådets arbejde med blandt andet at vurdere, om prisen for et nyt lægemiddel står mål med effekten for patienterne.

Medicinrådet har i løbet af sine første to år nedsat 39 fagudvalg med mere end 300 medlemmer, udarbejdet 46 anbefalinger om nye lægemidler/indikationsudvidelser og seks behandlingsvejledninger.

Ind i mellem udløser Medicinrådets anbefalinger og vejledninger et mindre stormvejr i offentligheden og Rådets habilitetsregler har også været et livligt diskussionsemne i de første to leveår.

Patienterne, lægerne, industrien, politikerne og pressen er ved at lære Rådet og dets opgave at kende – at skabe mere sundhed for pengene til gavn for patienterne. En meget vigtig, men ofte svær opgave.


Dorthe Crüger, medlem af Danske Patienters forretningsudvalg
og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse

Danske patienters rolle og interesse i medicinrådet
Danske patienter har en stor interesse i at patienterne tilbydes ensartet behandling af høj kvalitet i alle regioner, og at ny og effektiv medicin hurtigt godkendes til gavn for alle relevante patienter. Til gengæld er Danske Patienter betænkelig ved, at regionerne ikke lever op til folketingets principper om at virksom medicin, som medicinrådet ikke har godkendt til standardbehandling, stadig skal kunne tilbydes til individuelle patienter efter lægelig vurdering og evt. konferencebeslutning i den enkelte afdeling.


Mads Koch Hansen, lægelig direktør
Sygehus Lillebælt

Hvordan oplever lægerne medicinrådet og dets arbejde?
Er det blevet nemmere eller mere besværligt at behandle patienterne, og passer alle patienterne ind i standardordinationer og generelle behov for medicin?