Indlæser Begivenheder

DEBATMØDE – “De farlige Benzodiazepiner”

Niels Saxtrup, praktiserende læge i Græsted,
Lægefaglig konsulent i Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM

Benzodiazepiner i en ikke perfekt verden
Benzodiazepiner er en del af den palet, men har at arbejde med i det kliniske arbejde. Deres brug har gennem tiden været gennem flere epoker: fra gennembrud i angst- og andre psykiske lidelser i 60’erne til forkætret stofgruppe brugt af misbrugere og udskrevet af ansvarsløse læger.
Er vi ved at finde en mellemvej? Benzodiazepiner har en række fordele: de er i rette sammenhæng effektive og ugiftige i forhold til alternativer, fx psykofarmaka. Ulemperne er velkendte.
I den bedste af alle verdener kunne vi bruge mindre, hvis menneskelige ressourcer var større.
For hvad gør vi med de ensomme og angste, de urolige demente, de fordrukne og de utilpassede?
Som læger fordres vi at agere i den konkrete virkelighed i en ikke-perfekt verden. Den kliniske dømmekraft og beslutninger er afhængig af, hvilke muligheder vi har at arbejde med og hvilken dom, der fælles over os.
Brug af benzodiazepiner afspejler dilemmaerne i lægens kliniske arbejde.


Martin Balslev Jørgensen, professor, overlæge, dr.med.
Psykiatrisk Center København

Benzodiazepiner er gode til behandling af angst på tværs af psykiatriske lidelser, men brugen begrænses af risiko for toleransudvikling, afhængighed, abstinensproblematik og kognitive bivirkninger.

Nogle epidemiologiske undersøgelser tyder på, at brugen af benzodiazepiner øger risikoen for ulykker, sygdom, demens, og død, men disse undersøgelser er begrænset af problemer med konfounding. Desuden udvikler ikke alle patienter tolerans for den anxiolytiske og hypnotiske effekt. Faktisk viser effekten sig i de få eksisterende langtidsstudier på området at være vedvarende.

Selvom benzodiazepiner ikke er førstevalg som langtidsstrategi, kan de være nødvendige i udvalgte tilfælde efter nøje overvejelse og rådgivning til patienten om brugen.