Indlæser Begivenheder

Cannabis: rusmiddel eller medicin?

Finn Sellebjerg, professor i neurologi, overlæge, ph.d., dr.med.
Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Cannabis har i årtusinder været brugt som rusmiddel. Ud over den illegale brug af cannabis, som er forbundet med massive kriminalitetsproblemer, har der i de senere år været fokus på den medicinske brug af cannabis. Der må her skelnes mellem cannabismedicin, som er lægemidler fremstillet under kontrollerede forhold med et veldefineret indhold af et eller flere af de aktive stoffer fra cannabisplanten, og medicinsk cannabis, som er en samlebetegnelse for en række cannabisprodukter, der ikke er godkendt som egentlige lægemidler. Der er et betydeligt illegalt forbrug af cannabisprodukter blandt patienter med kroniske smertetilstande, neurologiske sygdomme og maligne lidelser. Herudover anvendes forskellige typer egentlig cannabismedicin til behandling af fx kvalme i forbindelse med kemoterapi, neuropatiske smerter og spasticitet ved multipel sklerose. Siden årsskiftet har den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis været stærkt omdiskuteret, og det er håbet, at aftenens gennemgang af den aktuelle viden kan give et overblik over det ganske kontroversielle emne.