Indlæser Begivenheder

Sundhedsprofiler

Cathrine Juel Lau, projektleder for Sundhedsprofiler
Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017” blev offentliggjort i marts måned. Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er, at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagerne se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

Sundhedsprofilen omfatter to rapporter – en om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og en om kronisk sygdom som primært er baseret på registerdata. Det er den fjerde sundhedsprofil i Region Hovedstaden for borgere på 16 år og derover.

På mødet præsenteres hovedresultater fra rapporterne. Der vil både være fokus på udvikling i sundhedsadfærd og risikofaktorer (fx rygning, mental sundhed og overvægt) for befolkningen i Region Hovedstaden såvel som i forekomst af kroniske sygdomme. Social ulighed vil være et gennemgående tema. Der vil være resultater som kaster lys over motivation for adfærdsændringer og patientrettet forebyggelse. Endelig vil resultater om kontakter til sundhedsvæsenet og relaterede omkostninger blive præsenteret.