Indlæser Begivenheder

Cancer i graviditeten – en kompleks håndtering af to liv

 

Lone Storgaard, overlæge, ph.d., Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet

Håndteringen af gravide med cancer repræsenterer et klinisk og etisk dilemma i forsøget på at tilgodese både mor og barn. Den konventionelle onkologiske og kirurgiske behandling under graviditet synes uforeneligt.

Da cancer i graviditeten er sjældent forekommende, ca. 15-16 om året i Danmark, vil den enkelte behandler have begrænset viden om håndtering og ofte anbefale afbrydelse af graviditet, udsættelse af behandling eller forløsning af barn præmaturt.

De sidste 15 år er der sket et paradigmeskifte indenfor håndtering af gravide med cancer. Resultater fra store internationale databaser har vist behandling med langt de fleste former for kemoterapi i graviditeten efter 1. trimester er sikkert. Således anbefales det i dag at den gravide stort set behandles på lige fod med ikke gravide. Der er i dag etableret et dansk tværfagligt rådgivende råd efter en international model, hvor den enkelt behandler kan søge råd om fertilitet, udredning og behandling af gravide med cancer.