Indlæser Begivenheder

Second victims: Fejl og utilsigtede hændelser rammer også lægen

Katja Schrøder, adjunkt, jordemoder, ph.d., Syddansk Universitet

At være involveret i forløb, hvor der opstår varige eller livstruende skader på patienten, kan være en rystende oplevelse. I de tilfælde hvor det dårlige udfald skyldes utilsigtede hændelser eller begåede fejl, kan følelsen af skyld og ansvar være tyngende for den enkelte læge. Så meget at det kan have konsekvenser for vedkommendes lyst eller mod til at gå på arbejde. Patientsikkerhedsarbejdet har i mange år været rettet mod at skabe en åben og lærende kultur i sundhedsvæsenet for at nedbringe antallet af fejl og utilsigtede hændelser. Men mens der arbejdes på forebyggelse, skal der også være et fokus på håndtering af efterforløbet, når noget er gået galt.

Foredraget giver bl.a. svar på, hvordan traumatiske og utilsigtede hændelsesforløb påvirker det fysiske og mentale helbred hos læger, samt hvilken form for støtte læger efterspørger, når de har været involveret i traumatiske eller utilsigtede hændelsesforløb.