Indlæser Begivenheder

Nye behandlinger til patienter med psoriasis

Lone Skov, professor, overlæge, dr.med.,
Hud- og allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sygdom, som primært rammer huden, men hos op til 20% af patienterne også led. Det er en hyppig sygdom med en prævalens på 3-4% i den vestlige verden. Psoriasis debuterer ofte i puberteten, er skæmmende og har stor negativ indvirkning på patienternes livskvalitet.
Vores viden om immunsystemets rolle ved psoriasis, hvilke celler og cytokiner, som er involveret, er øget betydelig, hvilket har ført til flere nye behandlinger indenfor de seneste år. Det drejer sig om antistoffer mod interleukin 12/23, 23 og 17, mod TNFalfa samt om andre biologiske lægemidler. En hel række nye, små molekyler er også på vej.
De nye behandlinger er langt mere effektive end tjære, lys og steroid creme, men dyre, og langtidsvirkning og bivirkninger er endnu ukendte.