Indlæser Begivenheder

Fertilitetsbevaring med nedfrysning af æg og ovarievæv på medicinsk og social indikation

Anders Nyboe Andersen, professor, dr.med.,
Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

Kryopræservering af mænds sæd har været anvendt i årtier, og nedfrysning af humane embryoner stammende fra en mand og en kvinde som har gennemgået reagensglasbefrugtning, har været anvendt i 30 år. Nedfrysning af kvinders ubefrugtede æg er derimod først rigtigt blevet en mulighed indenfor de seneste ti år, efter udvikling af såkaldt vitrification som frysemetode. Introduktion af andre nye reproduktionsteknologier er ofte ledsaget af omfattende debat.
Nedfrysning og langtidsopbevaring af ubefrugtede æg indførtes imidlertid uden større diskussion, på trods af at denne teknik, hvor det alene er kvinden der har ejerskab over æggene, åbner for en væsentlig ændring af biologiske vilkår i form af forlængelse af kvinders reproduktive livsperiode. Foredraget vil beskrive de medicinske indikationer, og gennemgå baggrunden for nedfrysning af »sociale« grunde.