Indlæser Begivenheder

Temadag og fødselsdagsfest

 

Program

Præsentationer:
Mental sundhed og sydom hos børn og unge
v/Carsten Obel, professor i almen medicin og mental sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Børns trivsel
v/Asger Graa Andreasen, analytiker, cand.scient.soc., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Krop, køn og digital adfærd
v/Mia Horup Pedersen, analytiker, Børns Vilkår

Selvskade hos børn og unge og teamets indsatser i BUC
v/Lotte Rubæk, psykolog og Leder af Team for selvskade, Børne- og Ungepsykiatrisk Center Bispebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri

Retsmedicinske undersøgelser af børn i Børnehus Hovedstaden som del af et projekt – sundhedsfaglige og retssikkerhedsmæssige aspekter
v/Jytte Banner, professor, Retsmedicinsk Institut og Pernille Spitz, psykolog og leder af Børnehus Hovedstaden

Tempo, præsentation og pres: hvordan skal vi forstå den stigende mistrivsel blandt unge?
v/Anne Görlich, lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet, København

Angst eller almindelig udvikling?
v/Sonja Breinholst, lektor i klinisk psykologi, Leder af Center for Angst, Københavns Universitet

Diagnoser – hvorfor efterspørger kommunerne dem, eller gør de?
v/Ane Stallknecht, centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Odsherred Kommune

Hvordan hjælper diagnosen barnet?
v/Anne Katrine Pagsberg, overlæge og ledende socialrådgiver Bettina Skovmand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri